Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

0048 609 118 018

biuro@oska.auto.pl

Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Kurs Kat. A1, A2, A

_________

(wiek A1- 16 lat; A2- 18 lat; A-24 lata lub 3 miesiące przed)

UPRAWNIENIA 

 • Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej  11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

 • Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

 • Prawo jazdy kat. A uprawnienia do kierowania motocyklem.

O KURSIE

 • Teoria   30 godzin 
 • Praktyka 20 godzin

 

 • Opłata za kurs 3050/2950 zł (w tym materiały dydaktyczne; możliwość płatności w ratach). 
 • Opłata przy zapisie na kurs 500 zł.
 • Egzamin państwowy: 250 zł.
 • Opłata za wydanie prawa jazdy 100 zł.

DOKUMENTY

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dostarczenie do OSK Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

PKK wydaje Starostwo Powiatowe, bezpłatnie, po złożeniu w Wydziale Komunikacji:

 

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie (200 zł),
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię (1 szt.),
 • pisemną zgoda rodzica lub opiekuna, gdy kandydat nie ukończył 18 lat,
 • kopię prawa jazdy jeżeli posiadasz.
Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Małgorzata Ośka

 

ul. Wodna 13

87-400 Golub-Dobrzyń