Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

0048 609 118 018

biuro@oska.auto.pl

Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Kwalifikacja wstępna 

przyspieszona  kat. C/D

_________

(wiek 21 lat)

UPRAWNIENIA 

Kurs kwalifikacja wstępna jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu. Dawny kurs przewóz rzeczy i osób został zastąpiony dyrektywą unijną, która wymaga, aby kierowcy zdobywający uprawnienia do kierowania autobusem, lub samochodem ciężarowym ukończyli ten kurs. Dlatego jest on często nazywany np. kursem kwalifikacji wstępnej do przewozu osób lub rzeczy. Ma on ułatwić dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE będą mieli jednakowe uprawnienia.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2008 roku – dla kategorii prawa jazdy D, D1, D+E, D1+E.
  • 10 września 2009 roku – dla kategorii prawa jazdy C, C1, C+E, C1+E
  • Osoby, które posiadają prawo jazdy wydane PRZED tymi datami zapraszamy na SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW

 

Kto może przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić każda osoba, która jest obywatelem Polski, osoba przebywająca na terenie Polski, od co najmniej 185 dni w roku lub studiująca na terenie Polski, lub będąca obywatelem innego kraju ale zamierzająca wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Polski, bez względu na wiek i płeć.

Kursant przed rozpoczęciem kursu kwalifikacji musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego i uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego.

 

Rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej:

 

Kwalifikacja wstępna pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą zrobić prawo jazdy kat. C, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 21 lat lub chcą zrobić prawo jazdy kat. D, ale nie mają ukończonego wymaganego wieku 24 lat. Kurs skierowany jest też do osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Czas trwania kursu to 280h z czego 260h to zajęcia teoretyczne a 20h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 4h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych bądź równoważnie ćwiczenia na symulatorze oraz 16h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 42 dni.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Czas trwania kursu to 140h,  z czego 130h to zajęcia teoretyczne a 10h to zajęcia praktyczne. W skład zajęć praktycznych wchodzi – 2h jazdy na płycie poślizgowej w warunkach specjalnych bądź równoważnie ćwiczenia na symulatorze oraz 8h jazdy w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 22 dni.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Kurs stworzony jest z myślą o osobach, które nie mają jeszcze wymaganego wieku, (21 lat do prawa jazdy kat. C i 24 lata do prawa jazdy kat. D). Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 70h z czego 65h to zajęcia teoretyczne a 5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 12 dni.

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już prawo jazdy i ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej, ale chcą poszerzyć uprawnienia o nową kategorię, np. kierowca ciężarówki zamierza zrobić uprawnienia na autobus, i odwrotnie. Osoba przystępująca do kursu musi obowiązkowo posiadać zdany egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej z kategorii prawa jazdy C lub D.

Czas trwania kursu to 35h z czego 32,5h to zajęcia teoretyczne a 2,5h to zajęcia praktyczne w ruchu drogowym. Średni czas trwania kursu: 7 dni.

DOKUMENTY

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji jest posiadanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ).

 

PKZ wydaje Starostwo Powiatowe bezpłatnie, po złożeniu:

 

  • wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenia psychologicznego,
  • badania lekarskiego,
  • wyraźnej, aktualnej i kolorowej fotografii (1 szt.),
  • kopii prawa jazdy
Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Małgorzata Ośka

 

ul. Wodna 13

87-400 Golub-Dobrzyń