Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

0048 609 118 018

biuro@oska.auto.pl

Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Kurs Kat. B

_________

(wiek- 18 lat bądź 3 miesiące przed)

UPRAWNIENIA 

Prawo jazdy kategorii B uprawnienia do kierowania:

 • pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz przyczepy lekkiej;
 • zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg. Jeśli dopuszczalna masa całkowita tego zespołu przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96); 
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

 

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy to podstawowe uprawnienie do prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym. Posiadamy sprawną technicznie i spełniającą wszystkie niezbędne standardy nowoczesną flotę pojazdów identycznych jak te, które spotkasz na egzaminie . 

O KURSIE

 • Teoria   30 godzin 

 • Praktyka 30 godzin

 

 • Opłata za kurs 3 000 zł (w tym materiały dydaktyczne; możliwość płatności w ratach)

 • Opłata przy zapisie na kurs: 500 zł.

 • Egzamin państwowy: 250 zł.

 • Opłata za wydanie prawa jazdy  100 zł.

  

Kurs + egzamin naszym autem - 3199 zł.

 

    Kurs ekspresowy - praktyka w 2 tygodnie!

    Indywidualny dobór godzin pod kursanta. 

    Kończysz szybciej niż inni!

   

    Opłata za kurs 3600 zł (w tym materiały dydaktyczne, możliwość płatności w ratach)

    Opłata przy zapisie na kurs: 1000 zł

    Nie zwlekaj! Decyduje kolejność zgłoszeń na kurs!  

 

DOKUMENTY

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest dostarczenie do OSK Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

PKK wydaje Starostwo Powiatowe, bezpłatnie, po złożeniu w Wydziale Komunikacji:

 

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,

 • orzeczenie lekarskie (200 zł),

 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię (1 szt.),

 • pisemną zgoda rodzica lub opiekuna, gdy kandydat nie ukończył 18 lat,

 • kopię prawa jazdy, jeśli posiadasz.

Facebook Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Ośrodek Szkolenia Kierowców „OŚKA”

Małgorzata Ośka

 

ul. Wodna 13

87-400 Golub-Dobrzyń